روز دختر مبارکباد

    ((ولادت حضرت معصومه(س) و روز دختر مبارکباد ))

  به جان پاک تو ای دختر امام ، سلام به هر زمان و مکان و مقام سلام

  تویی که شاه خراسان بود برادر تو بران مقام رفیع و براین مقام سلام

 به هر عدد که تکلم شود به لیل و نهار هزار بار فزون تر ز هرکلام سلام

صبح تا شب و از شام  تا طلیعه صبح بر استانه قدست علی الدوام سلام

 به پیشگاه تو ای خواهر شه کونین ز فرد خلیق به صبح و شام سلام

 منم که هرسر مویم به هر زمان گوید به جان پاک توای دختر امام سلام

/ 1 نظر / 9 بازدید

روزمون مبارک مرسی شرمندمون کردین از بس بهمون تبریک گفتین